Zesilovače

 

Kde začít,

Jako každý radioamatér tak i já, se chci těšit s DX spojení a krásných QSL lístků. V dnešní době je poměrně hodně expedic a zajímavých stanic, které jsou žádané. Leč bohužel, nápor radioamatérů kteří chtějí uskutečnit s těmito stanicemi, spojení je tak obrovský, že navázat s nimi spojení se základním výkonem do 100W je takřka nemožné.  A pokud ano, tak je to spíše dílo náhody, štěstí a hodně dobrých podmínek šíření. Zvláště po tak velkém rozšíření DX CLUSTERU, který dxmané sledují jako ostříži.

Vyvstává otázka, co udělat pro to, aby jsme byli úspěšní v onom žádaném spojení? V prvním případě by jsme se měli zajímat o to, co jsem již zmínil jinde a to je anténa. To je ta hlaví věc, co nám umožnuje spojení. Pokud budeme mít anténu směrovou a vše s ní spojenou v naprostém pořádku, můžeme uvažovat o přídavném koncovém stupni. Jejich nabídka na trhu je poměrně velká a v široké škále výkonnů, od 0,5kW do 3kW. Pokud ovšem máme na střeše místo směrovky leč přispůsobenou prádelní šnůru, tak by jsme si měli jakékoli vyšší výkony rozmyslet a raději investovat do kvalitího anténího systému.

Je poměrně hodně radioamatérů, kteří navázali spojení s celým světem a koncovým stupěm do 500W. Ono to není vždy o výkonu a honěním se za kW.

Hodně radioamatérů si staví koncové stupně sámi. Jenže ono to může být mnohdy kontraproduktivní, zvláště pro jejich okolí a to z důvodů nejen nežádoucího rušení. Pokud se již rozhodneme pro takovou stavbu, měli bychom mít na paměti několik věcí. Jednou z nich je jistá znalost o principu a funkci oné konstrukce. Druhá je bezpečnostnost a to vzhledem k velmi vysokému napětí, které vždy několikanásobě překračuje životu nebezpečný proud, zejména bavíme-li se o koncových stupních elektronkových. Dále je to jistá vybavenost technická a přístup k měřícím a analyzačním zařízením. Pokud toto máme na paměti a máme i ono vybavení, můžeme přemýšlet o vlastní konstrukci. Na internetu je spousta konstrukcí, ale mi bychom jsme se měli zaměřit na ty ověřené a osvědčené konstrukce a experimentování nechat na někom "odvážnějším".  

Nicméně zde se chci zmínit o mých konstrukcích koncových stupnů. Vzhledem k tomu, že jsem "radioamatér", chci si zařízení postavit sám.

Na začátku byla myšlenka, dále jaký výkonný prvek použiji. Rozhodnul jsem se z důvodů jednoduchosti pro konstrukci z triodou. Volba padla na levnou a vděčnou triodu Gi6 a Gi7b.